Powrót
Polityka prywatności
Chronimy Twoją prywatność

Witryna Colliers.com stanowi własność Colliers International Property Consultants, Inc. („CIPC”), spółki zależnej grupy Colliers International Group Inc., i jest przez tę spółkę prowadzona. CIPC dba o ochronę Państwa prywatności w sieci. Uważamy, że powinni Państwo wiedzieć, w jaki sposób korzystamy z informacji, które nam dostarczacie, a ponadto posiadać prawo do kontroli
w tym zakresie. Dla celów unijnego Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, CIPC bądź inna spółka zależna Colliers International Group Inc. pełnią rolę administratora danych osobowych dostarczanych w trakcie wizyt na stronie internetowej Colliers.com w ramach podejmowanych tam działań.

Regularnie dokonujemy oceny naszej polityki prywatności i procedur w tym obszarze, aby je poprawiać i udoskonalać. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce prywatności zmieniona wersja Polityki jest udostępniana na tej Stronie.

Korzystając z różnych funkcjonalności naszej witryny, możecie Państwo przekazywać dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, dane do kontaktu lub inne informacje, za pomocą których można was zidentyfikować (dalej zwane „Danymi Osobowymi”), spółce CIPC, naszym usługodawcom lub innym firmom, z którymi możecie się kontaktować podczas wizyty na naszej stronie. CIPC i wymienione powyżej inne podmioty mogą używać tych informacji oraz innych danych technicznych dotyczących sposobu, w jaki korzystacie Państwo z naszej witryny, aby dostosować do was swoje prezentacje, ułatwić wam poruszanie się po stronie albo bezpośrednio się z wami skontaktować (zgodnie z obowiązującym lokalnym prawem odnoszącym się do tego rodzaju komunikacji). Jednak celowo nigdy nie przekazujemy żadnych  Danych Osobowych spółkom lub osobom niewymienionym powyżej (zwanym dalej „Stronami Trzecimi”), nie powiadamiając Państwa w czasie zbierania lub transferu tego rodzaju danych, że będą one udostępniane Stronie Trzeciej.

Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób korzystamy z informacji, które nam dostarczacie.

1. Jakie Dane Osobowe użytkownika gromadzi Colliers.com?

Colliers.com gromadzi informacje na kilka sposobów, z różnych części naszej witryny.

Niektóre Dane Osobowe są zbierane podczas rejestracji do naszego biuletynu, wypełniania formularza opinii o witrynie czy ankiety zadowolenia klienta. Na przykład w trakcie procesu rejestracji online Colliers.com może poprosić o podanie imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, kodu pocztowego, zawodu, informacji branżowych i zainteresowań zawodowych. Im więcej Danych Osobowych Państwo zechcą podać (i im będą dokładniejsze), tym bardziej będziemy mogli pomóc w realizacji Państwa potrzeb w obszarze nieruchomości.

2. Co to są pliki cookie i w jaki sposób Colliers.com je stosuje?

W ramach dostosowanych do klienta, spersonalizowanych usług online Colliers.com używa plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji. Plik cookie to niewielkie ilości danych, które są przesyłane do Państwa przeglądarki przez serwer www i zapisywane na dysku twardym komputera. Dzięki plikom cookie Colliers.com zapewnia Państwu bardziej spersonalizowaną obsługę podczas odwiedzin naszej witryny, dostarcza w comiesięcznym biuletynie lepiej dostosowane do Państwa potrzeb informacje, a także może skontaktować się z Państwem, kiedy znajdzie nieruchomość lub informacje, o które prosiliście.

Ciasteczka z Colliers.com mogą być odczytane wyłącznie przez Colliers.com. Jeśli jednak zdecydujecie się Państwo na zablokowanie plików cookie w przeglądarce, nadal będziecie mogli uzyskać dostęp do większości obszarów na naszej stronie. Proszę tylko pamiętać,
że w przypadku zablokowania wszystkich plików cookie za pomocą przeglądarki, niektóre funkcjonalności witryny mogą nie być dostępne. Więcej informacji na temat cookie wykorzystywanych przez tę stronę znajdziecie tutaj: http://www.colliers.com/pl-pl/poland/about/cookies .

3. W jaki sposób Colliers.com korzysta z Danych Osobowych?

Wszystkie podmioty Colliers działające jako administratorzy danych będą przetwarzać Państwa Dane Osobowe, jedynie jeżeli posiadają ku temu uzasadniony interes lub – jeśli to wymagane – pod warunkiem otrzymania Państwa zgody i w celach opisanych poniżej.
Podstawowym celem zbierania Danych Osobowych przez Colliers.com jest zapewnienie Państwu, użytkownikom, dostosowanej obsługi na naszej sieci stron. Obejmuje to spersonalizowane usługi, interaktywną komunikację, transakcje online i wiele innych rodzajów usług, z których większość jest bezpłatna. Aby bezpłatnie świadczyć takie usługi, wyświetlamy reklamy. Jeżeli Colliers.com posiada o użytkownikach pewne informacje, może dostarczać odpowiednie dla nich reklamy oraz treści, a zatem zapewniać lepszą obsługę. Colliers.com może prowadzić badania w zakresie danych demograficznych użytkowników, ich zainteresowań
i zachowania w oparciu o informacje podane przy rejestracji lub podczas promocji, czy też pochodzące z plików dziennika na naszym serwerze bądź z ankiet. Prowadzimy takie badania
w celu lepszego zrozumienia naszych użytkowników i lepszej ich obsługi. Dane z badań są opracowywane i analizowane w sposób zbiorczy. CIPC może udostępniać takie zbiorcze dane użytkowników reklamodawcom lub partnerom biznesowym. Jednak świadomie spółka nigdy nie przekaże innym firmom lub osobom żadnych Państwa Danych Osobowych, nie powiadamiając najpierw Państwa o tym, a także podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu ochrony Danych Osobowych przed sprawcami oszustw i piractwem internetowym.

4. Kto zbiera informacje?

Kiedy jesteście Państwo na stronie Colliers.com i zostaniecie poproszeni o podanie Danych Osobowych, udostępniacie te dane wyłącznie Colliers.com, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

5. Czy Colliers.com udostępnia informacje dotyczące użytkowników podmiotom zewnętrznym?

Niekiedy możemy oferować użytkownikom możliwość otrzymywania materiałów lub specjalnych ofert od Stron Trzecich.  Jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie takich informacji od Stron Trzecich, Colliers.com udostępni im Państwa imię i nazwisko oraz adres e-mail. 
Podkreślamy, że CIPC może udostępniać Państwa Dane Osobowe innym spółkom zależnym lub stowarzyszonym grupy Colliers International Group Inc., w tym podmiotom zlokalizowanym poza Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”), które nie zapewniają poziomu ochrony podobnego lub równoważnego poziomowi w krajach EOG. Przekazując swoje Dane Osobowe Colliers.com., wyrażają Państwo zgodę na ich transfer do takich podmiotów i innych odbiorców określonych w Informacji o Prywatności, zlokalizowanych w krajach spoza EOG. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych w oparciu o zgodę przed jej wycofaniem.

6. Jakie użytkownik ma możliwości wyboru w odniesieniu do zbierania, wykorzystywania
i rozprowadzania dotyczących go informacji?

Colliers.com może do Państwa wysyłać wiadomości e-mail dotyczące naszych usług. Ponadto, jeżeli podczas rejestracji zadeklarowali Państwo zainteresowanie otrzymywaniem ofert lub informacji od Colliers.com, możemy czasami przesyłać Państwu pocztą przesyłki reklamowe dotyczące usług, które naszym zdaniem mogą być dla Państwa interesujące. Reklamy takie będzie do Państwa wysyłał jedynie Colliers.com (lub przedstawiciele pracujący w imieniu Colliers.com na podstawie umów o zachowaniu poufności). W każdej chwili mogą Państwo edytować informacje na swoim koncie Colliers.com, tak aby nie otrzymywać tego rodzaju ofert
i reklam.

Użytkownik ma również wybór w odniesieniu do plików cookie. Jak wspomniano wcześniej, zmieniając preferencje przeglądarki, można albo zaakceptować wszystkie pliki cookie, albo wybrać opcję powiadamiania, że taki plik ma być zainstalowany, albo też odrzucić wszystkie pliki cookie. W przypadku zablokowania wszystkich plików cookie nie będzie można edytować swojego profilu na potrzeby biuletynu. Zatem, jak wcześniej wspomniano, jeżeli chcą Państwo mieć możliwość edytowania swojego profilu związanego z biuletynem, należy tak skonfigurować przeglądarkę, żeby nie odrzucać wszystkich plików cookie.

7. W jaki sposób Colliers.com chroni Dane Osobowe i biznesowe użytkowników?

Zachowanie prywatności Państwa danych jest dla nas niezmiernie ważne. Podobnie jak
w przypadku wszystkich informacji, Colliers.com nigdy nie wypożycza ani nie sprzedaje Państwa Danych Osobowych lub biznesowych bez Państwa wyraźnej zgody.

8. Jakie zabezpieczenia są stosowane w celu ochrony przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją informacji dotyczących użytkownika?

Państwa dane profilowe na stronie Colliers.com są dostępne za pomocą plików cookie na Państwa komputerze, a zatem tylko Państwo powinniście mieć do nich dostęp. Możecie edytować swoje dane profilowe na Colliers.com, logując się na tej stronie ze swojego komputera.

Zalecamy wylogowanie z konta Colliers.com i zamknięcie okna przeglądarki po zakończeniu działań na koncie. W ten sposób można zapewnić, że inne osoby nie będą miały dostępu do Państwa Danych Osobowych i korespondencji, w przypadku gdy korzystają Państwo ze wspólnego komputera lub użytkują komputer w miejscach publicznych, takich jak biblioteka czy kafejka internetowa.

CIPC, grupa Colliers International i jej członkowie mają międzynarodowe witryny
i użytkowników na całym świecie. Kiedy przekazujecie Państwo Dane Osobowe Colliers.com, mogą one być przesyłane drogą elektroniczną do serwerów poza granicami kraju lub jurysdykcji, gdzie pierwotnie je wprowadziliście. Ponadto, dane te mogą być używane, przechowywane
i przetwarzane poza krajem ich wprowadzenia. Obsługując Dane Osobowe, jak opisano powyżej, niezależnie od tego, gdzie ma to miejsce, Colliers.com podejmuje kroki zgodne z powszechnie akceptowanymi normami branżowymi – między innymi stosuje techniczne, administracyjne
i fizyczne zabezpieczenia – w celu ochrony przekazanych Danych Osobowych przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. W ten sposób zapewniamy, że Państwa Dane  Osobowe są obsługiwane w sposób bezpieczny i zgodnie z odpowiednią Umową o warunkach użytkowania oraz niniejszą Polityką Prywatności.
Colliers.com zachowuje wszelkie dostarczone Dane Osobowe odpowiednio do terminów ustawowych, które mogą mieć zastosowanie, lub tak długo, jak długo zachowanie takich danych jest konieczne do celu, jakiemu służą, oraz do czasu wygaśnięcia terminu przedawnienia
w odniesieniu do wszelkich potencjalnych roszczeń prawnych.

9. Co jeszcze należy wiedzieć o ochronie prywatności?

Należy pamiętać, że w przypadku ujawnienia Danych  Osobowych w Internecie – na przykład na forach dyskusyjnych, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w obszarach czatu – dane  te mogą być zbierane i wykorzystywane przez inne osoby. Krótko mówiąc, jeżeli podadzą Państwo Dane Osobowe w Internecie, który jest dostępny dla wszystkich, możecie w konsekwencji otrzymywać niezamawiane wiadomości od różnych podmiotów.

PROSZĘ PAMIĘTAĆ, ŻE ŻADNA TRANSMISJA DANYCH PRZEZ INTERNET NIE JEST W 100% BEZPIECZNA. MAJĄC NA UWADZE, IŻ  COLLIERS.COM, CIPC I COLLIERS INTERNATIONAL DĄŻĄ DO ZAPEWNIENIA OCHRONY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH, NIE MOŻEMY ZAPEWNIĆ ANI ZAGWARANTOWAĆ BEZPIECZEŃSTWA ŻADNYCH INFORMACJI, KTÓRE PAŃSTWO DO NAS PRZESYŁAJĄ, A ZATEM ROBICIE TO PAŃSTWO NA WŁASNE RYZYKO. PO OTRZYMANIU PRZESŁANYCH PRZEZ PAŃSTWA INFORMACJI DOKŁADAMY WSZELKICH STARAŃ, ŻEBY ZAPEWNIĆ ICH BEZPIECZEŃSTWO W NASZYCH SYSTEMACH.

Osobom fizycznym w Europie przysługują pewne prawa przynależne podmiotom danych, które niekiedy podlegają ograniczeniom. Prawa te mogą obejmować prawo do: (i) żądania dostępu do danych osobowych, ich poprawy lub usunięcia; (ii) zastrzeżenia ograniczeń w zakresie przetwarzania swoich danych osobowych lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania; oraz (iii) przenoszenia danych.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z jednego z powyższych praw, proszę przesłać nam swoją prośbę e-mailem na adres: DaneOsoboweCIP@colliers.com. Może Państwu również przysługiwać prawo do złożenia zażalenia w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych w jednym lub więcej odpowiednich organów regulacyjnych.

10. Informacje dodatkowe

W przypadku pytań dotyczących niniejszego oświadczenia, prosimy o kontakt na adres DaneOsoboweCIP@colliers.com

Powrót