Czy potencjalna druga fala pandemii zagrozi sektorowi produkcyjnemu?