COVID-19 wymusi zmiany w zawieranych transakcjach na powierzchnie biurowe