Napływ azjatyckich inwestycji do krajów Europy Środkowo-Wschodniej stale rośnie