Trójmiasto z najniższym od dekady poziomem pustostanów