W 2025 roku handel tradycyjny i elektroniczny osiągną w Europie równowagę