Czy e-commerce „zabije” handel tradycyjny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej?