Colliers podsumowuje III kwartał na warszawskim rynku biurowym