Intermarché zostaje w Distribution Park Portfolio w Mysłowicach