Dorota Pacławska objęła stanowisko Dyrektora ds. Finansowych na Europę Środkowo-Wschodnią