W Warszawie i Pradze pojawiły się pierwsze oznaki ożywienia popytu na rynkach biurowych w I poł. 2021 r.