Mimo spadku wolumenu transakcji nastroje inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej pozostają dobre