Sektor nieruchomości life sciences wchodzi do głównego nurtu inwestycyjnego, tworząc nowe możliwości dla właścicieli nieruchomości i inwestorów