Polska liderem na rynku inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej