Kondycja rynków handlowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w dobie pandemii