Najważniejsze wydarzenia na rynku handlowym w 2020 r. i prognozy na rok 2021