Dobry rok dla magazynów, obiecujące prognozy na 2021