Wpływ wyników wyborów w USA na globalny rynek nieruchomości