Trzeci kwartał z najwyższym poziomem popytu w 2020 r.