Europa Środkowo-Wschodnia dogoniła Zachód pod względem produkcji